Forskning på akupunktur

Akupunktur ser ut til å være smertelindrende. Studier viser at akupunktur stimulerer til utskillelse av flere signalstoffer i nervesystemet, som endorfiner og serotonin. Endorfiner er signalstoffer som vi gjerne kaller “lykkehormonet” eller kroppens eget morfin. Utskillelse av dette gjør at man føler seg mer avslappet og har en følelse av velvære. Serotonin er viktig for regulering av humør, kroppstemperatur, søvn, appetitt osv. Forskning viser også at akupunktur kan ha en effekt på å stimulere immunapparatet og regulere hormonbalansen i kroppen.

Akupunktur benyttes i dag ved de fleste smerteklinikker og fødeavdelinger her i Norge.

Akupunktur har et bredt behandlingsfelt, og det kommer stadig nye forskningsrapporter som holder høyere vitenskapelig nivå enn før.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har analysert et stort antall forskningsrapporter som anbefaler behandling med akupunktur.

Gå gjerne inn på Akupunkturforeningens nettsider for mer informasjon om akupunktur.