Jeanette Johannessen

Jeanette Johannessen er klinikkens innehaver og opprettet Rodeløkka Akupunktur i mars 2006. Hun har siden dette jobbet fulltid som akupunktør og er medlem av Akupunkturforeningen.

Jeanette har sittet i styret i Akupunkturforeningen siden 2015 og er i dag styreleder i Akupunkturforeningen (fra 2017).

UTDANNELSE OG KURSFullSizeRender (3)

Jeanette har 5 års utdannelse fra Akupunkturhøyskolen (nå kalt Høyskolen Kristiania) og er blant de første i Norge som fikk offentlig godkjent bachelorgrad i klassisk akupunktur. Hun har også 90 studiepoeng (offentlig godkjent) i de medisinske fagene grunnmedisin, anatomi, fysiologi og sykdomslære (tilsvarer 1 1/2 års fulltidsstudie på høyskole). I tillegg til dette, har hun videreutdanning i barneakupunktur som hun i 2007 fullførte på Akupunkturhøyskolen i Oslo.

Jeanette har fullført flere kurs i regi av Akupunkturforeningen:

Hun har også deltatt på den årlige smertekonferansen på Rikshospitalet i år 2015, 2016 og 2020.

I mai 2019 var hun med på den internasjonale TCM Kongressen i Rothenburg (Tyskland).

KLINISK ERFARING

Jeanette driver egen allmenn akupunkturpraksis og tar imot pasienter med alle slags problemstillinger. Hun har jobbet fulltid som akupunktør siden 2006. Før dette jobbet hun i litt over ett år på et fysikalsk institutt i Oslo.

Jeanette er spesielt opptatt av å samarbeide med pasienten ved å gi veiledning i bedre kosthold og livsstil hvis hun ser at dette er nødvendig.

Jeanette kan treffes på telefon: 41 44 63 37 eller e-post.

Bestill time for akupunktur.