Behandlingsmetoder

Akupunktur er en anerkjent kinesisk behandlingsmetode som har eksistert i mer enn 3000 år, og benyttes ved en rekke ulike lidelser. Akupunktur, basert på tradisjonell kinesisk medisin, kan benyttes både for å forebygge og behandle akutte og kroniske plager.

Under behandling settes syltynne nåler i ulike akupunkturpunkter på kroppen. Hvilke punkter som blir valgt, varierer etter hvilken diagnose og plage pasienten har. Hver pasient får individuell, tilpasset behandling, også kostholdsråd sett ut ifra til pasientens diagnose.

Andre behandlingsmetoder

Innen akupunkturen, benyttes også flere andre behandlingsmetoder.

Der akupunktøren ser det er nødvendig, vil pasienten få strøm (elektroakupunktur), moxa, øreakupunktur eller kopping i tillegg til den klassiske akupunkturen. Akupunktøren vil også gi triggerpunktbehandling om dette er nødvendig for å stimulere ekstra sirkulasjon i muskulaturen.